Dla kogo jest psychoterapia? Dlaczego warto wybrać terapię?

Psychoterapia jest skierowana do osób, które po wstępnych konsultacjach (3 spotkania) czują wewnętrzną gotowość do pracy nad sobą oraz chęć osobistego rozwoju. Psychoterapia jest to forma leczenia oparta na relacji pomiędzy pacjentem a terapeutą. Stosuje się ją jako formę pomocy między innymi w:

  • zaburzeniach nastroju tj. depresja, mania itp.,
  • zaburzeniach nerwicowych:

–  zaburzenia lękowe tj. lęk uogólniony, lęk napadowy (paniczny), fobia społeczna, agorafobia itp.,

–  zaburzenia obsesyjno – kompulsywne (nerwica natręctw),

–  ostra reakcja na stres,

–  zaburzenia stresowe pourazowe,

–  zaburzenia adaptacyjne,

–  zaburzenia dysocjacyjne,

–  zaburzenia somatyzacyjne,

–  zaburzenia hipochondryczne,

–  uporczywe bóle,

  • chorobach psychosomatycznych,
  • zaburzeniach osobowości,
  • schizofrenii,
  • zaburzeniach odżywiania się,
  • problemach w związkach,
  • radzeniu sobie w sytuacji choroby fizycznej.

 

Psychoterapia może być również sposobem do lepszego rozumienia siebie i relacji z otoczeniem. Pracownia Psychologiczna i Terapeutyczna SuperEgo oferuje zarówno psychoterapię psychodynamiczną, której korzenie sięgają koncepcji psychoanalitycznych, jak i psychoterapię prowadzoną w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Warunki współpracy ustalane są indywidualnie, w rozmowie z terapeutą. Sesje trwają 50 min. i odbywają się w stałych terminach.