COACHING jest procesem, który trwa zazwyczaj od kilku do kilkunastu spotkań, podczas których  klient za pomocą coacha pracuje nad kolejnymi krokami zbliżającymi go do osiągnięcia celu określonego na początku drogi. W pracy coachingowej bardzo ważny jest okres pomiędzy sesjami, w którym to  klient wdraża w życie rozwiązania, które wypracował w trakcie spotkań z coachem. Można to porównać do tworzenia filmu. Sesja to moment obmyślania, pisania scenariusza filmowego, a to czy klient nagra, stworzy ten film – zależy tylko i wyłącznie od niego.

Coaching jest formą wsparcia rozwoju klienta polegającą na wydobywaniu jego naturalnych możliwości i zasobów. Coach zna dobre pytania, a klient zna najlepsze odpowiedzi.

Coaching

Praca z coachem pozwoli Ci:

  • wydobyć Twój potencjał i lepiej poznać siebie,
  • skonkretyzować Twoje cele i odnaleźć motywację do ich osiągnięcia,
  • przygotować się na potencjalne przeszkody,
  • przygotować i wdrożyć najlepszy dla Ciebie plan działania.

RODZAJE COACHINGU:

  • Executive – skierowany do najwyższego szczebla kierownictwa. Przydatny szczególnie, jeśli menedżer rozpoczyna karierę kierowniczą/dyrektorską, chce rozwijać nowe umiejętności i wymaga wsparcia w trudnym momencie kariery. Wyróżnia się również Leadership Coaching, który kierowany jest do menedżerów odpowiedzialnych za zarządzanie zespołami. Celem jest między innymi rozwijanie następujących kompetencji: umiejętność przewodzenia i motywowania, kreowanie zaangażowaniem i dzielenie się wizją z zespołami.
  • Life – koncentruje się na planowaniu życia i osiąganiu celów osobistych. Obejmuje także umiejętność organizowania równowagi pomiędzy życiem osobistym i zawodowym.
  • Biznes – celem programu jest kształtowanie postawy proaktywnej i kreatywnej wśród małych i średnich przedsiębiorstw oraz wspieranie rozwoju ich biznesów.
  • Kariera – to interaktywny proces współpracy klienta i coacha w obszarze życia zawodowego klienta. Coaching kariery obejmuje takie aspekty życia zawodowego jak przygotowanie się i efektywne poszukiwanie nowej pracy, planowanie ścieżki kariery zawodowej, definiowanie i wykorzystywanie swoich talentów, określenie istotnych aspektów swojej idealnej pracy i zawodu, znalezienie bardziej satysfakcjonującej pracy, rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, odkrycie nowych talentów i zmiana kierunku zawodowego, strategie i techniki poszukiwania pracy.
  • On-job-coaching – skupia się na rozwoju kompetencji podczas wykonywania pracy. Coach uczestniczy w wydarzeniach codziennej pracy klienta (np. spotkaniach z zespołem, prezentacjach) i dając informację zwrotną wspiera klienta w podnoszeniu poziomu kompetencji zawodowych.

DEFINICJE COACHINGU. KTÓRA DEFINICJA NAJBARDZIEJ TOBIE ODPOWIADA?

COACHING jest podróżą w głąb siebie, podczas której zaczynamy akceptować własne wybory, odkrywamy ukryte talenty i mocne strony. Zamieniamy porażkę w doświadczenie, a przekonania w działania.

COACHING jest to proces wspierania rozwoju klienta i utrwalania jego umiejętności przy pomocy coacha – poprzez obserwację, stawianie celów i zadań, regularne udzielanie informacji zwrotnych i trenowanie nowych zachowań.

COACHING jest partnerstwem z klientem w prowokującym do myślenia i kreatywnym procesie, który inspiruje go do maksymalizacji swojego osobistego i zawodowego potencjału.

CZYM COACHING NIE JEST?

Coaching nie jest terapią – działania coachingowe skupione są na teraźniejszości, a nie na przeszłości. Coaching nie jest również doradztwem – klient nie otrzymuje od coacha gotowych sposobów działania, ponieważ sam potrafi generować dla siebie najlepsze rozwiązania. Coaching nie jest także szkoleniem – nie opiera się na z góry ustalonym planie  nauki w celu przyswojenia wiedzy – to klient przy wsparciu coacha ustala kierunek i treści sesji,  które wyznaczają obszary działań