Life & Business Coaching

COACHING jest procesem, który trwa zazwyczaj od kilku do kilkunastu spotkań, podczas których  klient za pomocą coacha pracuje nad kolejnymi krokami zbliżającymi go do osiągnięcia celu określonego na początku drogi. W pracy coachingowej bardzo ważny jest okres pomiędzy sesjami, w którym to  klient wdraża w życie rozwiązania, które wypracował w trakcie spotkań z coachem. Można to porównać do tworzenia filmu. Sesja to moment obmyślania, pisania scenariusza filmowego, a to czy klient nagra, stworzy ten film – zależy tylko i wyłącznie od niego.

Coaching jest formą wsparcia rozwoju klienta polegającą na wydobywaniu jego naturalnych możliwości i zasobów. Coach zna dobre pytania, a klient zna najlepsze odpowiedzi.

Praca z coachem pozwoli Ci:

  • wydobyć Twój potencjał i lepiej poznać siebie,
  • skonkretyzować Twoje cele i odnaleźć motywację do ich osiągnięcia,
  • przygotować się na potencjalne przeszkody,
  • przygotować i wdrożyć najlepszy dla Ciebie plan działania.

RODZAJE COACHINGU:

  • Executive coaching – skierowany do najwyższego szczebla kierownictwa. Przydatny szczególnie, jeśli menedżer rozpoczyna karierę kierowniczą/dyrektorską, chce rozwijać nowe umiejętności i wymaga wsparcia w trudnym momencie kariery. Wyróżnia się również Leadership Coaching, który kierowany jest do menedżerów odpowiedzialnych za zarządzanie zespołami. Celem jest między innymi rozwijanie następujących kompetencji: umiejętność przewodzenia i motywowania, kreowanie zaangażowaniem i dzielenie się wizją z zespołami.
  • Life coaching – koncentruje się na planowaniu życia i osiąganiu celów osobistych. Obejmuje także umiejętność organizowania równowagi pomiędzy życiem osobistym i zawodowym.
  • Coaching biznesowy – celem programu jest kształtowanie postawy proaktywnej i kreatywnej wśród małych i średnich przedsiębiorstw oraz wspieranie rozwoju ich biznesów.
  • Coaching kariery – to interaktywny proces współpracy klienta i coacha w obszarze życia zawodowego klienta. Coaching kariery obejmuje takie aspekty życia zawodowego jak przygotowanie się i efektywne poszukiwanie nowej pracy, planowanie ścieżki kariery zawodowej, definiowanie i wykorzystywanie swoich talentów, określenie istotnych aspektów swojej idealnej pracy i zawodu, znalezienie bardziej satysfakcjonującej pracy, rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, odkrycie nowych talentów i zmiana kierunku zawodowego, strategie i techniki poszukiwania pracy.
  • On-job-coaching – skupia się na rozwoju kompetencji podczas wykonywania pracy. Coach uczestniczy w wydarzeniach codziennej pracy klienta (np. spotkaniach z zespołem, prezentacjach) i dając informację zwrotną wspiera klienta w podnoszeniu poziomu kompetencji zawodowych.

DEFINICJE COACHINGU. KTÓRA DEFINICJA NAJBARDZIEJ TOBIE ODPOWIADA?

COACHING jest podróżą w głąb siebie, podczas której zaczynamy akceptować własne wybory, odkrywamy ukryte talenty i mocne strony. Zamieniamy porażkę w doświadczenie, a przekonania w działania.

COACHING jest to proces wspierania rozwoju klienta i utrwalania jego umiejętności przy pomocy coacha – poprzez obserwację, stawianie celów i zadań, regularne udzielanie informacji zwrotnych i trenowanie nowych zachowań.

COACHING jest partnerstwem z klientem w prowokującym do myślenia i kreatywnym procesie, który inspiruje go do maksymalizacji swojego osobistego i zawodowego potencjału.

CZYM COACHING NIE JEST?

Coaching nie jest terapią – działania coachingowe skupione są na teraźniejszości, a nie na przeszłości. Coaching nie jest również doradztwem – klient nie otrzymuje od coacha gotowych sposobów działania, ponieważ sam potrafi generować dla siebie najlepsze rozwiązania. Coaching nie jest także szkoleniem – nie opiera się na z góry ustalonym planie  nauki w celu przyswojenia wiedzy – to klient przy wsparciu coacha ustala kierunek i treści sesji,  które wyznaczają obszary działań.