Przeprowadzamy badania dla obecnych kierowców oraz kandydatów na to stanowisko.

Przyjazna i bezstresowa atmosfera oraz elastyczność w ustalaniu terminu badania

Dużą wagę przykładamy do tego, aby podczas badań stworzyć Państwu miłą i bezstresową atmosferę, co z pewnością przełoży się na jakość uzyskanych wyników. Dołożymy wszelkich starań, aby termin badania był dla Państwa terminem jak najbardziej dogodnym.

KOGO BADAMY ?

– osoby wykonujące pracę kierowcy,
– kierowców amatorów,
– kandydatów na kierowców wszystkich kategorii,
– kierowców pojazdów uprzywilejowanych,
– kandydatów na kierowców pojazdów uprzywilejowanych,
– instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy,
– kandydatów na instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy,
– pracowników posiadających samochód służbowy (prawo jazdy kategorii B),
– operatorów wózków widłowych, suwnic, koparek, dźwigów, podnośników, maszyn drogowych itp.,
– kierujących tramwajem,
– kandydatów na kierujących tramwajem,
– osoby skierowane na badanie przez organ kontroli ruchu drogowego z powodu: * przekroczenia dozwolonej liczby 24 punktów, * prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, * spowodowania wypadku drogowego w wyniku, którego są osoby ranne lub zabite,
– osoby skierowane przez lekarza, jeżeli w wyniku badania lekarskiego stwierdzona została konieczność przeprowadzenia badania psychologicznego,
– osoby ubiegające się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami,
– osoby wykonujące pracę wymagającą szczególnych zdolności psychofizycznych.

REJESTRACJA DO BADAŃ

Pracownia SuperEgo jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00.

Rejestracja odbywa się w formie telefonicznej pod numerami telefonów: 77 547 44 65 lub 535 44 77 37 bądź osobiście w godzinach otwarcia pracowni.

Jeżeli jest to konieczne, po uprzedniej rejestracji telefonicznej istnieje możliwość umówienia się na badanie także we wczesnych godzinach rannych, w późnych godzinach wieczornych oraz w soboty.

W celu uzgodnienia najbardziej dogodnego dla Państwa terminu badania proponujemy rejestrować się najpóźniej na dzień przed badaniem.

Podczas rejestracji prosimy o podanie informacji odnośnie powodu, z którego przystępujecie Państwo do badania oraz czy będzie to badanie indywidualne czy grupowe.

CZAS BADANIA

W zależności od celu przybycia na badanie psychologiczne jego czas szacuje się od 1,5h do 2,5h.

Dla przykładu czas badania:

* kierowcy – ok. 1,5 – 2 godziny,
* kierowców pojazdów uprzywilejowanych oraz instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy – ok. 2,5 godziny,
* operatorów i osób, których praca wymaga szczególnych zdolności psychofizycznych – ok. 1 – 1,5 godziny.

CENNIK

Kierowcy zawodowi - 150 zł

Kandydaci na kierowców (wszystkich kategorii) - 150 zł

Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych - 150 zł

Kandydaci na kierowców pojazdów uprzywilejowanych - 150 zł

Instruktorzy i egzaminatorzy nauki jazdy - 150 zł

Kandydaci na instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy - 150 zł

Kierowcy używający samochodów służbowych - 110 zł

Operatorzy maszyn budowlanych i drogowych (wózków widłowych, suwnic, koparek, ładowarek, dźwigów itp.) - 150 zł

Kierujący tramwajem oraz osoby ubiegające się o pozwolenie na kierowanie tramwajem - 150 zł

Osoby skierowane na badanie przez organ kontroli ruchu drogowego z powodu:
przekroczenia dozwolonej liczby 24 punktów
prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu
spowodowania wypadku drogowego w wyniku, którego są osoby ranne lub zabite - 150 zł

Osoby skierowane przez lekarza na badanie psychologiczne - 150 zł

Osoby ubiegające się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami - 150 zł

Duplikat orzeczenia psychologicznego - 20 zł

Aktualizacja badania psychologicznego (przed końcem daty ważności) - 100 zł

CO ZE SOBĄ ZABRAĆ?

– dowód osobisty (lub inny dokument stwierdzający tożsamość),
– prawo jazdy (chyba, że zostało odebrane przez Policję lub jeszcze się nie posiada),
– skierowanie (jeśli zostało wystawione),
– okulary (jeśli się ich używa).

Ważne: Zgłaszając się na badanie psychologiczne:
– należy być wypoczętym,
– 48 godzin przed badaniem nie należy spożywać alkoholu ani innych środków psychoaktywnych,
– nie należy przebywać na zwolnieniu lekarskim.


W przypadku, gdy koszt za badanie pokrywa pracodawca, w celu wystawienia rachunku należy przynieść ze sobą następujące dane firmy:
– nazwa firmy,
– adres firmy,
– NIP firmy,

PRZEBIEG BADANIA

Badanie psychologiczne prowadzone jest indywidualnie lub grupowo i przebiaga w następujących etapach:

Etap I – testowy
Badanie cech osobowości Badanie sprawności intelektualnej Badanie zdolności poznawczych

Etap II – aparaturowy
Badanie koordynacji wzrokowo-ruchowej Badanie koordynacji ruchowo-przestrzennej oraz koordynacji wzrokowo-przestrzennej Badanie widzenia przestrzennego oraz zdolności oceny odległości Badanie zdolności oceny prędkości Badanie szybkości reakcji Badanie mające na celu ocenę zdolności widzenia w mroku Badanie mające na celu ocenę szybkości zaadaptowania się wzroku do widzenia po olśnieniu ostrym światłem

Etap III
Indywidualna rozmowa z psychologiem na temat uzyskanych wyników i udzielenie informacji zwrotnej.

Etap IV
Wydanie orzeczenia.

PODSTAWY PRAWNE

– Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. z dnia 19 sierpnia 1997r.)

– Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z dnia 30 października 2001r.)

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy z dnia 1 kwietnia 2005 r. (Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2005r.)

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów z dnia 14 lipca 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 131 poz. 888)

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej z dnia 28 maja 1996r. (Dz. U. z 1 czerwca 1996 Nr 62 poz.287)

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650)