Konsultacje psychologiczne

Konsultacje psychologiczne (pojedyncze spotkania) są formą pomocy psychologicznej skierowaną do osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i czują, że potrzebują porady psychologa.

Podczas konsultacji osoba otrzymuje podstawowe informacje na temat praw psychologicznych, których znajomość może być pomocna w rozwiązaniu zaistniałego problemu. Najczęściej stosuje się je w pomocy rodzicom z problemami wychowawczymi, w problemach małżeńskich oraz w trudnościach z podejmowaniem decyzji.

Na ogół konsultacje są wstępem do dalszej współpracy i mają one na celu wstępne rozpoznanie problemu oraz ustalenie dalszego sposobu postępowania. Dla osób, które z różnych względów mają utrudniony bezpośredni kontakt z psychologiem bądź po prostu preferują taki typ komunikacji oferujemy konsultacje on-line za pomocą e-maila lub telefonu.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi on-line proszone są o kontakt telefoniczny w celu uzgodnienia terminu konsultacji.
Po ustaleniu dogodnego terminu konsultacji należy dokonać wpłaty na rachunek bankowy:

49 2490 0005 0000 4500 9478 3531
Pracownia Psychologiczna i Terapeutyczna SuperEgo
Karolina Kała
ul. Opolska 13
47-300 Krapkowice