Pozwolenie na broń – kompleksowe badania psychologiczne

Pracownia Supergo wykonuje badania psychologiczne na pozwolenie na broń:

  • osób starających się lub posiadających pozwolenie na posiadanie broni  (Dz. U. 99.53.549)
  • osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. (Dz. U. 01.67.679)
  • osób rozprowadzających oraz przechowujących w ramach działalności gospodarczej materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego (Dz. U. 02.117.1007)

Podstawa prawna:

  • Ustawa o broni i amunicji  z dnia 21 maja 1999 r. (Dz. U. Nr 53, poz. 549 z późniejszymi zmianami).

A także badania psychologiczne dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń w celach:

  • łowieckich
  • sportowych
  • kolekcjonerskich
  • pamiątkowych
  • szkoleniowych