Szkolenia

Pracownia Psychologiczna i Terapeutyczna SuperEgo zajmuje się organizacją i prowadzeniem szkoleń z zakresu:

  • asertywności
  • autoprezentacji
  • integracji pracowników/uczniów
  • komunikacji interpersonalnej
  • negocjacji
  • radzenia sobie ze stresem
  • samodoskonalenia się oraz rozwijania poczucia sprawstwa
  • wzmacniania poczucia własnej wartości
  • zapobiegania wypaleniu zawodowemu
  • zarządzania czasem

Ofertę szkoleniową kierujemy zarówno do klientów biznesowych jak i instytucjonalnych.
Ceny szkoleń ustalane są indywidualnie.

Zapytania odnośnie szkolenia prosimy kierować na adres e-mailowy szkolenia@superego.biz.pl lub prosimy o kontakt pod numerami telefonów 77 547 44 65 & 535 44 77 37