Pracownia Psychologiczna i Terapeutyczna SuperEgo zajmuje się organizacją i prowadzeniem szkoleń. Szkolenia dotyczą:

  • asertywności
  • autoprezentacji
  • integracji pracowników/uczniów
  • komunikacji interpersonalnej
  • negocjacji
  • radzenia sobie ze stresem
  • samodoskonalenia się oraz rozwijania poczucia sprawstwa
  • wzmacniania poczucia własnej wartości
  • zapobiegania wypaleniu zawodowemu
  • zarządzania czasem

Ofertę szkoleniową kierujemy zarówno do klientów biznesowych jak i instytucjonalnych.
Ceny szkoleń ustalane są indywidualnie.

Zapytania odnośnie szkolenia prosimy kierować na adres e-mailowy szkolenia@superego.biz.pl lub prosimy o kontakt pod numerami telefonów 77 547 44 65 & 535 44 77 37

Szkolenia

Szkolenia – jak wykorzystać?

Szkolenia z zakresu asertywności obejmuje przekazanie wiedzy oraz ćwiczenia, po których osoba będzie mogła odróżnić zachowania asertywne od agresywnych i uległych, właściwie reagować na wyżej wymienione postawy i poprawnie się do nich odnosić zarówno w sytuacjach zawodowych, jak i życiowych.

Osoby asertywne potrafią dostrzec swoje błędy, analizować i wyciągać wnioski oraz unikać podobnych w przyszłości. Szkolenie z zakresu asertywności skierowane jest przede wszystkim do pracowników i przełożonych, których obowiązki wiążą się ze stresem, presją czasu i dużą odpowiedzialnością. Pomoże również osobom nadmiernie uległym bądź agresywnym.