Cennik badań psychologicznych i psychotechnicznych

Diagnoza psychologiczna

Badanie osobowości

300 zł

Badania ilorazu inteligencji

250 zł

Testy neuropsychologiczne

150 – 350 zł

Pełna diagnostyka psychologiczna (osobowość + inteligencja)

500 zł

Opiniowanie w sprawach o odszkodowanie powypadkowe

150 zł

Konsultacje psychologiczne

Konsultacja psychologiczna

150zł / 50min

Konsultacja psychologiczna par/rodzin

220zł / 90min

Konsultacja on-line

150 zł / 50 min

Konsultacja dzieci i młodzieży

150 zł

Konsultacja psychologiczna dla rodziców

150zł / 50min

Terapia

Terapia indywidualna

150zł / 50min

Terapia par/rodzin

220zł / 90 min

Szkolenia

Ceny szkoleń ustalane są indywidualnie w zależności od wielkości grupy, tematyki szkolenia oraz ilości godzin.  

Mediacje

Mediacje

150zł / 60min

Life & Business Coaching

Life Coaching Cena ustalana jest indywidualnie z klientem
Business Coaching Cena ustalana jest indywidualnie z klientem

Badania psychologiczne na pozwolenie na broń

 • Myśliwi
 • Leśnicy
 • Kolekcjonerzy
 • Sportowcy
 • Inni
220 zł
Strażnicy miejscyStrażnicy gminni 150 zł do negocjacji

Detektywi/Kandydaci na detektywów

220 zł
Inspektorzy Transportu Drogowego 150 zł do negocjacji
Górnicy strzałowi 160 zł do negocjacji
Sprzedaż materiałów wybuchowych 240 zł do negocjacji

Pracownik ochrony fizycznej

200 zł do negocjacji

Badania psychologiczne określonych grup zawodowych

 • Sędziowie
 • Kandydaci na sędziego
 • Prokuratorzy
 • Komornicy
 • Syndycy
 • Kuratorzy
 • Asesorzy
220 zł do negocjacji

Badania psychotechniczne

Kierowcy zawodowi 150 zł (CENA URZĘDOWA)
Kandydaci na kierowców (wszystkich kategorii) 150 zł (CENA URZĘDOWA)
Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych 150 zł (CENA URZĘDOWA)
Kandydaci na kierowców pojazdów uprzywilejowanych 150 zł (CENA URZĘDOWA)
Instruktorzy i egzaminatorzy nauki jazdy 150 zł (CENA URZĘDOWA)
Kandydaci na instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy 150 zł (CENA URZĘDOWA)

Kierowcy używający samochodów służbowych

120 zł
Operatorzy maszyn budowlanych i drogowych (wózków widłowych, suwnic, koparek, ładowarek, dźwigów itp.) 100 zł
Kierujący tramwajem oraz osoby ubiegające się o pozwolenie na kierowanie tramwajem 150 zł (CENA URZĘDOWA)

Osoby skierowane na badanie przez organ kontroli ruchu drogowego z powodu:

 • przekroczenia dozwolonej liczby 24 punktów
 • prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu
 • spowodowania wypadku drogowego w wyniku, kt&oa
150 zł (CENA URZĘDOWA)
Osoby skierowane przez lekarza na badanie psychologiczne 150 zł (CENA URZĘDOWA)
Osoby ubiegające się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami 150 zł (CENA URZĘDOWA)

Duplikat orzeczenia psychologicznego

20 zł

Aktualizacja badania psychologicznego (przed końcem daty ważności)

100 zł